Wettelijke Informatie (Dienstenwet)

Artikel 1 - Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan een advocaat van Auxilius in België en ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.
Er wordt gewerkt onder Auxilius Advocaten bv, met als kantoor en maatschappelijke zetel op Korte Lozanastraat 20-26, 2018 Antwerpen.

De beroepsaansprakelijkheid van Auxilius Advocaten bv is verzekerd bij Van Breda Verzekeringen, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 Antwerpen – Borgerhout.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Auxilius Advocaten verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Contact info: onderaan de pagina
Zichtrekening: BE96 6300 6793 3405
Derdenrekening: BE85 6300 6522 3768
RPR Antwerpen: 1005.789.436
Ondernemingsnummer en btw-nummer: BE1005.789.436

Artikel 2 - Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Auxilius Advocaten bv terecht voor ondermeer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank, onderhandelingen, enz..

Artikel 3 - Informatie of klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Auxilius Advocaten bv bereiken:

Via post op het adres: Korte Lozanastraat 20-26, 2018 Antwerpen
Via e-mail op het adres: advocaten@auxilius.be
Via telefoon op het nummer: 03/216.36.80

Artikel 4 - Tarieven

Auxilius Advocaten bv zal de prijs van de diensten die zij voor u verricht in uw dossier berekenen zoals aangeduid op de website.

Artikel 5 - Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Antwerpen, zijn de advocaten van Auxilius Advocaten bv onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op, alsook aan de reglementen van de Balie van Antwerpen die geraadpleegd kunnen worden op balieantwerpen.be.

Artikel 6 - Buitengerechtelijke geschillenregeling

Het optreden van de advocaten van Auxilius Advocaten bv is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in volgende gedragscode of reglement:
Reglement invordering van erelonen van Balie Antwerpen, van 27 juni 2005.

U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarde van deze regeling op de website van de balie van antwerpen.