Tarieven

Transparantie zit in ons DNA

Onze tarieven

Duidelijke afspraken over het ereloon

Bij aanvang van de zaak worden met de cliënt steeds duidelijke afspraken gemaakt over het ereloon. De factoren die het ereloon bepalen worden besproken in het deel over ereloon.

Het eerste gesprek

Dit kost u maximaal €50, afhankelijk van de duur. De voorwaarde is dat de consultatie niet beduidend langer duurt dan 30 minuten en er uitsluitend mondeling advies wordt gegeven zonder studie van het dossier.

Het ereloon

Het ereloon bedraagt gemiddeld €130, al naargelang de aard van de zaak. De berekening gebeurt per effectief gepresteerd uur, wacht- en reistijden zullen niet aangerekend worden.

Hoger tarief: Het tarief kan uitzonderlijk hoger zijn indien bijzondere specialisaties nodig zijn of indien de zaak hoogdringend is.
Lager tarief: Een lager tarief is mogelijk in geval van insolvabiliteit, faillissement van de schuldenaar of bij regelmatige opdrachten (abonnement).

€50

Voor een eerste gesprek

€130

Gemiddelde ereloon

€25

Kost per dossier

€10

Correspondentie

€1,25

Telefoon en fax

€0,40

Kopie

€1,00

Verplaatsing per km

€1,50

Financiële verrichting

Bij de prijzen moet nog + 21% BTW worden gerekend

Bel ons
OF

Stel je vraag via ons contactformulier