Specialisaties

Waarvoor jij bij Auxilius moet zijn

Onze specialisaties

Bouwrecht en Bouwgeschillen

Juridische bijstand en advies aan alle partners betrokken bij bouwgeschillen. Van vaststelling tot facturatie.​

Huur

Juridische bijstand en een gezond advies omtrent al uw huurproblemen

Schadevergoeding

Juridische bijstand en begrotingvan uw materiële of lichamelijke schadegevallen

Bouwrecht en Bouwgeschillen

Wij verlenen juridische bijstand en advies aan particulieren, aannemers, architecten, ingenieurs en alle partners betrokken bij het bouwgebeuren.

In eerste instantie bieden we in overleg met en in het belang van de cliënt aan om te onderhandelen en een minnelijke regeling te betrachten, zodat een vaak complexe gerechtelijke procedure eventueel kan vermeden worden.
Indien een minnelijke regeling onmogelijk of niet gewenst is, wordt een gerechtelijke procedure opgestart, waarbij dan in vele gevallen een gerechtelijke expertise zal worden georganiseerd, die soms aanleiding kan zijn om een voor de cliënt gunstige minnelijke regeling te realiseren. Wanneer nodig zal tenslotte de procedure voor de rechtbank worden verdergezet op de meest efficiënte en deskundige wijze.

Auxilius de advocaat in bouwrecht
Uw bijstand voor huurproblemen

Huurrecht​

Het huurrecht is een complexe materie geworden vooral door de zeer diverse en steeds wisselende wetgeving.

Als verhuurder of huurder van een woning, appartement of handelspand, verschaffen wij u advies en juridische bijstand omtrent al uw huurproblemen.

Wij zorgen ervoor dat uw huurovereenkomst aan alle wettelijke vereisten voldoet.

In geval van conflict tussen eigenaar en huurder omtrent achterstallige huur, opzeg, huurschade, enz., staan wij u bij voor eventuele procedures bij de vrederechter, zowel wat betreft de verzoeningsprocedure als de gerechtelijke procedure evenals deskundig onderzoek indien nodig.

Schadevergoeding

Als u materiële of lichamelijke schade hebt geleden en u wenst een schadevergoeding te bekomen, geven wij u bijstand en advies.

Het is van belang de juiste partijen hiervoor aan te spreken (tegenpartij, verzekeraar, mutualiteit, waarborgfondsen, etc.) zodat uw belangen worden gevrijwaard.

Wij maken een correcte begroting op van elke vorm van schade, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving en rechtspraak.

Als een minnelijke regeling onmogelijk zou blijken, zal een procedure voor de politierechtbank opgestart worden.

Begroting van al uw schade
Bel ons
OF

Stel je vraag via ons contactformulier